Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Οικονομίας -Τόνωσης της Απασχόλησης-Αλληλεγγύης-Χωροταξίας: Παπαγγελόπουλος Άγγελος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/12/2014 / ΩΡΑ: 12:52