Αντιπεριφερειάρχης Οικονομίας – Διαφάνειας – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εκτέλεσης Προϋπολογισμού: Παπαγγελόπουλος Άγγελος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/12/2014 / ΩΡΑ: 12:52