Τεχνητός Εμπλουτισμός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/01/2018 / ΩΡΑ: 08:10

«Έργα και δράσεις Τεχνητού Εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών Αργολικού Πεδίου» στο Ν. Αργολίδας

Tη δεκαετία του 1950 η ανάπτυξη της γεωργίας στην Αργολίδα ήταν ραγδαία χωρίς όμως τον απαραίτητο σχεδιασμό και προοπτική για το μέλλον με αποτέλεσμα, λόγω της υπεράντλησής τους και της συνεπακόλουθης θαλάσσιας διείσδυσης, οι υδατικοί πόροι της περιοχής να υποστούν μεγάλη ποιοτική(υφαλμύρινση) και ποσοτική υποβάθμιση. Το φαινόμενο σταδιακά έγινε ιδιαίτερα έντονο με ορατές επιπτώσεις στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών σε περιοχές γύρω από το Ναύπλιο καθώς και στις πεδιάδες Ασίνης – Δρεπάνου και Ιρίων.

Συνοπτική περιγραφή εμπλουτισμού

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017