ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/01/2012 / ΩΡΑ: 10:05

Το χρονολόγιο που παρουσιάζεται παρακάτω είναι μια εφαρμογή που αντλεί πληροφορίες από το σύνολο των αναρτήσεων στον ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορούν ενημέρωση για τις δράσεις μέσω Δελτίων Τύπου. Αναμείνατε λίγα δευτερόλεπτα έως ότου φορτώσει το Χρονολόγιο τα αναγκαία στοιχεία για να περιηγηθείτε σε όλη την έκταση του.

Στην επάνω γραμμή περιλαμβάνονται οι ημέρες του κάθε μήνα καθώς και οι τίτλοι των σχετικών Δελτίων Τύπου και στην κάτω γραμμή οι μήνες. Η περιήγηση γίνεται σέρνοντας με το δείκτη την ανάλογη γραμμή για την παρακολούθηση των στοιχείων που περιλαμβάνει αυτή. Κάνοντας κλικ πάνω στους τίτλους βλέπετε μια περιγραφή του περιεχομένου του σχετικού Δελτίου Τύπου. Κάνοντας περεταίρω κλικ στον τίτλο της σχετικής παραμπομπής που παρουσιάζει την περίληψη σας οδηγεί απευθείας στην σχετική ανάρτηση.

Επισκεφτείτε ακόμα το Αρχείο Μεταδόσεων του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου για να περιηγηθείτε στο σύνολο των συνεδριάσεων του ΠΕΣΥ που μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω του ιστότοπου της Περιφέρειας.

[similetimeline]