Απόφαση Ένταξης Πράξης «Μεταφορά και κοστολόγηση αρμοδιοτήτων στους νέους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (Δήμοι και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις) », με κωδ. ΟΠΣ 302055

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/12/2010 / ΩΡΑ: 03:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία