Αποφάσεις ένταξης Ενοποίηση – Προσαρμογή υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο προετοιμασίας και εφαρμογής του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Θεματική Προτεραιότητα 63), (Κωδ. Πρόσκλ. 01_02_03.63.04.03.01)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία