Διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας για την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων των ΟTA

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Link