Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση και αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών για εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης αιρετών και εργαζόμενων στην Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού για την «νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 296540

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία