Ένταξη της Πράξης «Ενημέρωση και επιμόρφωση Δημάρχων και Περιφερειαρχών, για την «νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 296529

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία