Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Link