Πρόσκληση – Προκήρυξη για μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που εδρεύουν στον Πειραιά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2010 / ΩΡΑ: 00:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία

Link