Οδηγός άσκησης από 1-1-2011 πρόσθετων αρμοδιοτήτων "Προγράμματος Καλλικράτης"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2011 / ΩΡΑ: 03:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ