Πρότυπες αποφάσεις σύστασης – συγχώνευσης Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ των Δήμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2011 / ΩΡΑ: 03:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ