Οδηγίες για τις θέσεις προσωπικού και τις θέσεις προϊσταμένων των Ο.Ε.Υ. των νέων Δήμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2011 / ΩΡΑ: 02:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία