Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ αριθ. – 1 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2011 / ΩΡΑ: 11:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ αριθ. 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στις 2 Ιανουαρίου 2011

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΡ. ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 1 Πραγματοποιήθηκε η εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου 2 Πραγματοποιήθηκε η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τρίπολη 4 Ιανουαρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ