Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ αριθ. – 2 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/01/2011 / ΩΡΑ: 11:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ αριθ. 2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στις 10 Ιανουαρίου 2011

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΡ. ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης (άρθρ. 179 Ν.3852/2010) 3 Αναβλήθηκε
2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών θεματικής Επιτροπής «Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Επενδύσεων» (άρθρ. 164 Ν.3852/2010 – Εγκ. 42/2010 ΥΠΕΣ §4.2.6) 4 Αναβλήθηκε
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών θεματικής Επιτροπής «Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας» (άρθρ. 164 Ν.3852/2010 – Εγκ. 42/2010 ΥΠΕΣ §4.2.6). 5 Αναβλήθηκε
4. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να αποδοθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγκαιρα η τακτική επιχορήγηση μηνός Ιανουαρίου 2011 6

Εγκρίθηκε

Τρίπολη 14 Ιανουαρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ