Περίληψη ανακοίνωσης μίσθωσης ακινήτου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2011 / ΩΡΑ: 05:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΤΡΙΠΟΛΗ   21-01-2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 493

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση|Πλ. Εθν. Μακαρίου              

Ταχ. Κώδ.  |22100                                                                       

TELEFAΞ   |2713-601175

Πληροφορίες | Π. Κουμπούνης

Τηλέφωνο      :2713- 601117

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι     ό τ ι

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή κ΄ προφορική δημοπρασία η μίσθωση από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου  ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του Αντιπεριφερειάρχη και της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Απαιτούμενη επιφάνεια για τη στέγαση των Υπηρεσιών από

500 τ.μ.  περίπου.

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλουν στη Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία λόγω του κατεπείγοντος δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος με το ακίνητο που διαθέτουν.  Λεπτομερείς όροι αναφέρονται στη διακήρυξη την οποία μπορεί να προμηθευτεί κάθε ενδιαφερόμενος από τον ανωτέρω αρμόδιο υπάλληλο τις εργάσιμες ημέρες κ΄ ώρες.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ