Πίνακας αποφάσεων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 18/1/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2011 / ΩΡΑ: 07:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων
κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου
στις 18/1/2011

A/AΘέματα που συζητήθηκανΑριθμός ΑπόφασηςΠερίληψη Αποφάσεων
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 12/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με αγωγή της Τσιμπιδάρου Δέσποινας κατά της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας 1 Ορίζει τον κ. Νταή Παναγιώτη, δικηγόρο Καλαμάτας
2 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 12/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με προσφυγή της Αλεξοπούλου Παναγιώτας για ακύρωση πράξης της Δ/νσης Εμπορίου της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας 2 Ορίζει τον κ. Νταή Παναγιώτη, δικηγόρο Καλαμάτας
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής 3 Εκλέγει Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Αλευρά Παναγιώτη
2 Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση εμπρόθεσμης ανακοπής και αίτησης αναστολής στη διαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής περιουσίας της πρώην Ν.Α. Μεσσηνίας στις 26/01/2011 4 Ορίζει τον κ. Φώτη Λαπιώτη, δικηγόρο Καλαμάτας
3 Επικύρωση της αρ. 6/8-1-2010 της Ν.Ε. Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας 5 Επικυρώνει την αριθμ. 6/08-1-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας
4 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 20/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με αίτηση των 1) κ.Βαμβακά Ρουμπίνης κ.λ.π. κατά του Δήμου Καλαμάτας κ.λ.π. 6 Ορίζει τον κ. Μωρόγιωργα Παναγιώτη, δικηγόρο Καλαμάτας
5 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 18/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με:
1) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και 2) η αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών) των Γεωργακοπούλου Ευθυμίας κ.λ.π. (σύνολο 7) κατά της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας 7 Ορίζει την κ. Μουτεβελή Βασιλική, δικηγόρο Καλαμάτας
6 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 11/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με αγωγή των Χωρίκη Ευγενίας κ.λ.π. (σύνολο 6) κατά της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας 8 Ορίζει τον κ. Νταή Παναγιώτη, δικηγόρο Καλαμάτας
7 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 18/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών) των Αγγελογιάννη Γεωργία κ.λ.π. (σύνολο 42) κατά της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας 9 Ορίζει την κ. Μουτεβελή Βασιλική, δικηγόρο Καλαμάτας
8 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 11/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών) των Αγγελογιάννη Γεωργία κ.λ.π. (σύνολο 60) κατά της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας 10 Ορίζει τον κ. Νταή Παναγιώτη, δικηγόρο Καλαμάτας
9 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 11/01/2011 στις υποθέσεις (εκλογικές) σχετικά με Α) ένσταση του Κάτσαρη Παναγιώτη κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ.λ.π., Β) αντένστασης Σταθόπουλου και Στέρπη κατά Κάτσαρη, Περιφέρειας Πελοποννήσου κλπ, Γ) αντένστασης Μπακούρου Γεωργίου κατά Κάτσαρη, Περιφέρεια Πελοποννήσου κλπ και Δ) παρέμβασης Πέτρου Τατούλη ως επικεφαλή του συνδυασμού «Νέα Πελοπόννησος-Πέτρος Τατούλης» κατά Κάτσαρη και υπέρ ΟΤΑ κλπ. 11 Αναβάλει την συζήτηση του θέματος
10 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 01/02/2011 σε υπόθεση σχετικά με προσφυγή της ΔΕΥΑΤ κατά της τέως Ν.Α. Αρκαδίας κ.λ.π. 12 Ορίζει τον κ. Σαμπράκο Πέτρο, δικηγόρο Τρίπολης
11 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Τρίπολης στις 04/02/2011 σε υπόθεση σχετικά με αγωγή του Σπυρίδωνος Διαμαντόπουλου κατά της τέως Ν.Α. Αρκαδίας κ.λ.π. 13 Ορίζει τον κ. Κοκκίνη Ηλία, δικηγόρο Τρίπολης
12 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 15/02/2011 σε υπόθεση σχετικά με προσφυγή της «ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ» κατά της τέως Ν.Α. Αρκαδίας κ.λ.π. 14 Ορίζει τον κ. Σαμπράκο Πέτρο, δικηγόρο Τρίπολης
13 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 01/03/2011 σε υπόθεση σχετικά με:
Α) έφεση της τέως Ν.Α. Αρκαδίας κατά Βασιλείου Πεπόνη και της αρ. 365/2008 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης και
Β) έφεση του Βασιλείου Πεπόνη κατά της τέως Ν.Α. Αρκαδίας και της 365/2008 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης 15 Ορίζει τον κ. Σαμπράκο Πέτρο, δικηγόρο Τρίπολης
14 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 04/03/2011 σε υπόθεση σχετικά αγωγή Γεωργίου Χριστόπουλου κ.λ.π. κατά της τέως Ν.Α. Αρκαδίας 16 Ορίζει την κ. Καπογιάννη Κων/να, δικηγόρο Τρίπολης
15 Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 3/μελούς επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη και των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας 17 Α) κρίνει αναγκαία και επείγουσα, την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
Β) εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης, τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου και
Γ) συγκροτεί τριμελή επιτροπή διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού
16 Έγκριση προμήθειας επίπλων για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας 18 Α) κρίνει ομόφωνα, την αναγκαιότητα της προμήθειας των επίπλων για το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας και
Β) εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, τον προϋπολογισμό της διακήρυξης για την ως άνω προμήθεια ο οποίος θα ανέρχεται στην τιμή των 15.000€ πλεον του ΦΠΑ, μειοψηφούντων των μελών της επιτροπής κ. Βαλασόπουλου Παναγιώτη, κ.Φαρλέκα Παναγιώτη και κ.Γόντικα Νικολάου οι οποίοι πρότειναν ότι η εν λόγω δαπάνη να είναι της τάξεως των 15.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

17 Χορήγηση εξουσιοδότησης για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κ.λ.π. ειδών από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού 19 Εγκρίνει την χορήγηση εξουσιοδότησης για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κ.λ.π. ειδών από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού
18 Ορισμός συμβολαιογράφου/ων για την σύνταξη πληρεξουσίων του ΟΤΑ προς τους δικηγόρους. 20 Αναβάλει την συζήτηση του θέματος
19 Έγκριση όρων διαγωνισμού ανάθεσης, με σύμβαση έργου, της καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας. 21 αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του μέλους της επιτροπής κ. Γόντικα Νικολάου και
Α) κρίνει, αναγκαίο να ολοκληρωθεί άμεσα και όχι πέραν των δέκα ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευσή της, η ανάθεση της καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας,
Β) εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης με τις τροποποιήσεις όπως αυτές προτάθηκαν από τα μέλη στο εισηγητικό μέρος της παρούσης, καθώς και τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση με σύμβαση έργου, της καθαριότητας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και
Γ) συγκροτήσει τριμελή επιτροπή διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού

Τρίπολη, 21/01/2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αντιπεριφερειάρχης