Πρόγραμμα Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2011 / ΩΡΑ: 19:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τρίπολη, 25-01-2011

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. κώδικας: Τ.Κ. 22100-Τρίπολη
Τηλέφωνο/ Fax: 2713-601190 / 601173
e-mail: ppel-press@ppel.gov.gr
Ιστοσελίδα: http://ppel.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, κ. Νικολάκου Κωνσταντίνα, κ. Παπαφωτίου Απόστολος και κ. Πουλάς Ανδρέας θα δέχονται τους πολίτες της Πελοποννήσου στις έδρες των καταστημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων σε εβδομαδιαία βάση για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων στα κατά τόπους γραφεία.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ