ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στη 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 17 Ιανουαρίου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/01/2011 / ΩΡΑ: 10:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 12 – 1 – 2011
Αρ. Πρωτ.: 226

Προς: 1. Τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου
3. Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στη 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης (άρθρ. 179 Ν.3852/2010).
Εισηγητής η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

2. α. Σύσταση 2 Επιτροπών Περιφερειακού Συμβουλίου,
β. Καθορισμός αρμοδιοτήτων,
γ. Αριθμός μελών και
δ. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών (άρθρο 164 Ν.3852/2010, εγκύκλιοι 42 και 59/2010 ΥΠΕΣ).
Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ