ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/01/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/01/2011 / ΩΡΑ: 10:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τρίπολη, 14/1/2011
Αρ. Πρωτ: 276
ΠΡΟΣ :
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου
1.ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2.ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
3.ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4.ΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
6.ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7.ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8.ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(με την παράκληση όπως σε περίπτωση κωλύματος ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τους)

ΚΟΙΝ/ΣΗ.:.
1) κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2) κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
• Αργολίδας – ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• Αρκαδίας – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
• Κορινθίας -ΔΕΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• Λακωνίας -ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
• Μεσσηνίας – ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/01/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
2 Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση εμπρόθεσμης ανακοπής και αίτησης αναστολής στη διαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής περιουσίας της πρώην Ν.Α. Μεσσηνίας στις 26/01/2011
3 Επικύρωση της αρ. 6/8-1-2010 της Ν.Ε. Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας
4 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 20/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με αίτηση των 1) κ.Βαμβακά Ρουμπίνης κ.λ.π. κατά του Δήμου Καλαμάτας κ.λ.π.
5 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 18/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Γεωργακοπούλου Ευθυμίας κ.λ.π. (σύνολο 7) κατά της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας
6 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 11/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με αγωγή των Χωρίκη Ευγενίας κ.λ.π. (σύνολο 6) κατά της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας
7 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 18/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών) των Αγγελογιάννη Γεωργία κ.λ.π. (σύνολο 42) κατά της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας
8 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας στις 11/01/2011 σε υπόθεση σχετικά με αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών) των Αγγελογιάννη Γεωργία κ.λ.π. (σύνολο 60) κατά της τέως Ν.Α. Μεσσηνίας
9 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 11/01/2011 στις υποθέσεις (εκλογικές) σχετικά με Α) ένσταση του Κάτσαρη Παναγιώτη κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ.λ.π., Β) αντένστασης Σταθόπουλου και Στέρπη κατά Κάτσαρη, Περιφέρειας Πελοποννήσου κλπ, Γ) αντένστασης Μπακούρου Γεωργίου κατά Κάτσαρη, Περιφέρεια Πελοποννήσου κλπ και Δ) παρέμβασης Πέτρου Τατούλη ως επικεφαλή του συνδυασμού «Νέα Πελοπόννησος-Πέτρος Τατούλης» κατά Κάτσαρη και υπέρ ΟΤΑ κλπ.
10 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 01/02/2011 σε υπόθεση σχετικά με προσφυγή της ΔΕΥΑΤ κατά της τέως Ν.Α. Αρκαδίας κ.λ.π.
11 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Τρίπολης στις 04/02/2011 σε υπόθεση σχετικά με αγωγή του Σπυρίδωνος Διαμαντόπουλου κατά της τέως Ν.Α. Αρκαδίας κ.λ.π.
12 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 15/02/2011 σε υπόθεση σχετικά με προσφυγή της «ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ ΑΕ» κατά της τέως Ν.Α. Αρκαδίας κ.λ.π.
13 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 01/03/2011 σε υπόθεση σχετικά με:
Α) έφεση της τέως Ν.Α. Αρκαδίας κατά Βασιλείου Πεπόνη και της αρ. 365/2008 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης και
Β) έφεση του Βασιλείου Πεπόνη κατά της τέως Ν.Α. Αρκαδίας και της 365/2008 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης
14 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 04/03/2011 σε υπόθεση σχετικά αγωγή Γεωργίου Χριστόπουλου κ.λ.π. κατά της τέως Ν.Α. Αρκαδίας
15 Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 3/μελούς επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη και των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας
16 Έγκριση προμήθειας επίπλων για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας
17 Χορήγηση εξουσιοδότησης για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κ.λ.π. ειδών από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού
18 Ορισμός συμβολαιογράφου/ων για την σύνταξη πληρεξουσίων του ΟΤΑ προς τους δικηγόρους.
19 Έγκριση όρων διαγωνισμού ανάθεσης, με σύμβαση έργου, της καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Περιφερειάρχης