ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 10 Ιανουαρίου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2011 / ΩΡΑ: 10:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 5 – 1 – 2011
Αρ. Πρωτ.: 61

Προς: 1. Τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου
3. Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 10 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης (άρθρ. 179 Ν.3852/2010).
2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών θεματικής Επιτροπής «Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Επενδύσεων» (άρθρ. 164 Ν.3852/2010 – Εγκ. 42/2010 ΥΠΕΣ §4.2.6).
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών θεματικής Επιτροπής «Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας» (άρθρ. 164 Ν.3852/2010 – Εγκ. 42/2010 ΥΠΕΣ §4.2.6).
4. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να αποδοθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγκαιρα η τακτική επιχορήγηση μηνός Ιανουαρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ