Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2011 / ΩΡΑ: 07:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας : 22100
Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ
Τηλέφωνο/fax:2713-601131/2713-601174
e-mail: politis@arcadia.gr

Τρίπολη 24 / 1 /2011
Αρ. Πρωτ. 551

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων κατά Γενική Δ/νση καθώς και του προσωπικού κατά Δ/νση της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ.1 εδ.α΄και β΄του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α΄/23-12-2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ224/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».
4. Τα αριθμ 74614/28-12-2010 και 74902/30-12-2010 έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την αριθμ 24/5-1-2010 απόφαση κατάταξης του προσωπικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου
6. Την ανάγκη στελέχωσης των Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων κατά Γενική Δ/νση της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και εξυπηρέτησης των πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τοποθετούμε κατά Γενική Δ/νση, Προϊσταμένους Διευθύνσεων , Τμημάτων και Γραφείων καθώς και το προσωπικό κατά Δ/νση, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών με βαθμό Α΄, κ. Πανδή Κωνσταντίνο.
α) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α΄, κ. Κωστούρο Νικόλαο.
β) ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, κ. Σωτηράκο Παναγιώτη.
γ) ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄, κ. Παπαγεωργίου Ηλία.
ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΛΟΓΩΝ Α’
ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β’
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) Α’
ΓΛΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ Γ
ΔΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ) Α’
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) Α’
ΖΟΛΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Β’
ΚΑΡΑΝΤΖΑΑΡΙΣΤΕΑ ΑΛΕΞΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ Α’
ΚΑΡΟΥΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ) Α’
ΚΙΝΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ) Α’
ΚΟΡΔΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) Α’
ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β’
ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΑΓΡ/ΜΩΝ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Β’
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Γ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ Β’
ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Β’
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Α’
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Α’
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α’
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α’ΙΔΑΧ
ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ Β’
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β’
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡ. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ Α’
ΤΥΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Β’
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΤΟΠ/ΦΩΝ) Γ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ) Γ’

2. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
α) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, κ. Γαστουνιώτη Ιωάννη.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Β’
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧ/ΚΩΝ Β’
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Β’

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
α) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’ κ. Παντελίδου Αναστασία.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ’
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ’
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ
ΧΟΝΔΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ’
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ’

2.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Τόγια Δημήτριο.
α) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Γιοβά Αδαμαντία.
β) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Λάμπρου Παναγιώτα.
γ) ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Τσιολάκη Νικόλαο.
δ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Στεργιόπουλο Χρήστο.
ε) ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: την υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, κ. Σιάχρα Δήμητρα.
ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Β’
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ Δ’
ΠΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Α’
ΠΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΓΚΕΡΓΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΔΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΔΙΟΝΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Ε’
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ’
ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ Δ’
ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΛΟΓ/ΚΟΥ ΓΊΔΑΧ
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ’
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Α’
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Β’
ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΔΑΧ
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Β’
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΛΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΊΔΑΧ Αποσπασμένη Γραφείο Βουλευτή Μανωλάκη
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ Δ’
ΜΙΧΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ
ΜΠΕΝΕΚΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Δ.Ε, ΟΔΗΓΩΝ Δ’
ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΊΔΑΧ
ΜΠΟΡΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Δ’
ΜΠΟΥΒΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΒΊΔΑΧ
ΜΠΟΥΦΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Γ’
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΙΟΥΤΣΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’ ΙΔΑΧ
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Β»
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΙΔΑΧ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Ε. ΚΛΗΤΗΡΩΝ -ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Γ
ΠΙΝΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Α’
ΠΟΥΡΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Α’
ΡΕΒΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΤΖΑΡΗ ΑΛΕΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΛΟΓ/ΚΟΥ Γ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’ ΙΔΑΧ
ΤΣΑΚΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Β’ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΤΣΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΦΙΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΛΟΓ/ΚΟΥ Β’ ΑΠΟΣΠ.ΓΡΑΦ. ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Β’

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, κ. Μουτάφη Γεώργιο.
α) ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, κ. Σταυρουλάκη Εμμανουήλ.
β) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, κ. Γαλλίκα-Πεφάνη Αναστασία.
γ) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Α΄, κ. Ραβανή Σταμάτιο.
δ) ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Βιολόγων-Ιχθυολόγων με βαθμό Α΄, κ. Καραθανάση Παύλο.
ε) ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Σοϊμοίρη Σοφία.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Β’
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Β’
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-ΣΕΛΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υ.Ε.ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ Β’
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Β’
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΖΩΙΚΗΣ Β’ΙΔΑΧ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’
ΓΕΩΡΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΓΚΟΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΖΑΝΤΡΙΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Α
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Β’
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Α’
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΊΔΑΧ
ΛΙΑΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Δ’
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Β’
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΒΊΔΑΧ
ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΊΔΑΧ
ΜΠΑΝΑΓΉ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α’
ΜΠΕΡΤΣΕΚΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡ. Α’
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Γ
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α
ΡΑΪΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Β
ΡΙΣΣΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Δ’
ΡΟΓΟΚΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΣΤΑΡΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’
ΤΣΕΜΠΕΤΖΗ ΚΑΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υ.Ε.ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ Β’
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’
ΦΤΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’
ΧΑΣΙΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΓΎΡΙΟΣ Π.Ε. ΒΙΟΛΟΓΩΝ -ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Α’
ΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΧΡΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α’

1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, κ. Ρούσση Θεοδώρα.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’
ΜΠΟΥΛΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Β’
ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’

2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, κ. Σιγάλου Κωνσταντίνα.
ΚΟΛΟΜΟΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’

3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, κ. Γκλαβοπούλου Καλλιόπη.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’
ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Β’
ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α’

4) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ:
ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Δ’

5) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, κ. Τουργέλη Σοφία.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ Β’

6) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Α΄, κ. Μιχόπουλο Παναγιώτη.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤ. ΠΡΟΣΩΠ.
ΚΤΗΝ Γ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
7) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ:
ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Δ’

8 ) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Δ΄, κ. Τσεκούρα Χριστίνα.
ΤΡΑΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Δ’
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Γασπαρινάτου-Σταυροπούλου Παρασκευή.
α) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄, κ. Χριστάκη Ηλία.
β) ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄, κ. Κωβαίο Εμμανουήλ.
γ) ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Στάρφα Γεώργιο.
δ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Παναγόπουλο Ανδρέα.
ε) ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Θελερίτη Κωνσταντίνο.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ’
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ Α’
ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΥΑΡΓΥΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΓΚΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΙΔΑΧ
ΔΕΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΔΡΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α’
ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Α’ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΣΟΚ
ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α’
ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗ-ΧΩΡΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Γ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ Β’
ΜΠΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ’
ΝΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΊΔΑΧ
ΠΑΓΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΒΊΔΑΧ
ΣΑΡΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Α’ ΙΔΑΧ
ΤΖΙΒΙΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α’
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α’

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων/Μηχανικών με βαθμό Α΄, κ. Δημόπουλο Κωνσταντίνο.
α) ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) με βαθμό Α΄, κ. Μαρασιώνη Σπυρίδωνα.
β) ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: τον υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών με βαθμό Α΄, κ. Γεωργά Παναγιώτη.
γ) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, κ. Μιχόπουλο Ηλία.
δ) ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄, κ. Μιχαλόπουλο Βασίλειο.
ε) ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, κ. Λατανιώτη Παύλο.
ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Β’
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ Γ
ΑΣΠΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΙΔΑΧ
ΒΕΡΙΣΟΓΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’
ΓΚΙΩΝΗ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Γ’
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Γ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Α’
ΚΑΤΡΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’
ΚΟΥΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ.Ε. ΔΑΚΤ/ΦΩΝ Α’
ΜΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Γ
ΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Α’
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’
ΠΑΝΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Α’
ΠΑΠΠΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Γ
ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’
ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’ ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.Ε, ΜΗΧΑΝΟΛ.-
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α’ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΣΙΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) Α’
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΔΑΧ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΙΔΑΧ
ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΒΊΔΑΧ
ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΊΔΑΧ
ΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΒΊΔΑΧ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’
ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ Α’
ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄, κ. Ανδρικοπούλου Ελένη.
α) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: τον υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Α΄, κ. Αντωνόπουλο Γεώργιο.
β) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: την υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με βαθμό Α΄, κ. Γεωργακλή Μαρία.
γ) ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: την υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας με βαθμό Α’ κ. Μακρή – Σωτηράκη Ευαγγελία.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Α’ ΙΔΑΧ
ΕΥΑΓΓΈΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Γ
ΚΙΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Γ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Δ’
ΛΑΥΡΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Γ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ Γ ΙΔΑΧ
ΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ Γ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Δ’
ΠΛΑΣΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Δ’
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’
ΣΤΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΟΚΤ/ΤΡΟΦΙΚΟΥ Α’
ΤΕΚΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Α’

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: τον υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α’ κ. Ρουμελιώτη Γεώργιο.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΣΕΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α’
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΊΔΑΧ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΖΗΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ’
ΜΑΞΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Δ’
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Δ.Ε. ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’
ΨΑΡΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Α’

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την υπογραφή της και δεν μπορεί να υπερβεί την 31/12/2011.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κ.κ. Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
3. Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
(για ενημέρωση των Υπηρεσιών τους)
4. Ανωτέρω υπαλλήλους
( Δια της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και ιδιαιτέρως με αποδεικτικό επίδοσης
για Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων, το οποίο θα μας αποσταλεί.)