Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ Β΄534/13.4.2007): Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/02/2011 / ΩΡΑ: 03:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Link