Ανακοίνωση υπ'αριθμ.ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2011 / ΩΡΑ: 08:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ