Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/02/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/02/2011 / ΩΡΑ: 13:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Διεύθυνση: Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
22100-Τρίπολη
Πληροφορίες: Μαρία Καραλή
Τηλ: 2713-601139/2713-601138
Email: mariakarali@arcadia.gr
Τρίπολη, 7/2/2011
Αρ. Πρωτ: 921
ΠΡΟΣ :
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου
1.ΦΛΩΡΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
2.ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ
3.ΑΛΕΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4.ΝΤΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ
5.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ
6.ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7.ΦΑΡΛΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8.ΓΟΝΤΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
(με την παράκληση όπως σε περίπτωση κωλύματος ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τους)

ΚΟΙΝ/ΣΗ.:.
1) κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
2) κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
• Αργολίδας – ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• Αρκαδίας – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
• Κορινθίας – ΔΕΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• Λακωνίας – ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
• Μεσσηνίας – ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/02/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά την δικάσιμο αυτού στις 9/3/2011 όπου θα συζητηθεί αίτηση ακύρωσης του Ιωάννου Καπελούζου
2. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας κατά τη δικάσιμο αυτού στις 4/3//2011 όπου θα συζητηθεί αγωγή του Παρασκευόπουλου Κων/νου κλπ
3. Ορισμός δικηγόρου για να προβεί σε κάθε απαραίτητη νομική ενέργεια ώστε να αποφευχθεί αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος της περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου δυνάμει της 361/2009 απόφασης του ΣΤΕ.
4. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως (Τμήμα Τριμελές Β’) κατά την δικάσιμο αυτού στις 12/4/2011 όπου θα συζητηθεί προσφυγή των Ηλιόπουλου Αθανασίου κλπ
5. ‘Εγκριση α)αφαίρεσης δρομολογίων β)συμπληρωματικών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2010-2011 Π.Ε. Λακωνίας
6. ‘Εγκριση προμήθειας και δαπάνης για τις Αυτόματες Γραμμές Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου
7. Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας & ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ», π/υ 200.000,00€, από πιστώσεις ΚΑΠ-2010 Επενδύσεων-Συγκοινωνιακά της πρώην Ν.Α. Αρκαδίας
8. Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας & ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΑΓΚΑ», π/υ 45.000,00€, από πιστώσεις ΚΑΠ-2008 της πρώην Ν.Α. Αρκαδίας
9. Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας & ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ. ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο, ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΡΗ-ΔΑΦΝΗ-ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ», π/υ 400.000,00€, από πιστώσεις ΚΑΠ-2010 Βελτιώσεων της πρώην Ν.Α. Αρκαδίας
10. ‘Εγκριση σχεδίου προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την απομαγνητοφώνηση και στοιχειοθέτηση των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου
11. ‘Εγκριση συνδιοργάνωσης συνεδρίου με το πανεπιστήμιο Πελοποννήσσου.
12. Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για κατασκευή ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αντιπεριφερειάρχης