Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 18.2.2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2011 / ΩΡΑ: 08:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ