Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου της απομαγνητοφώνησης-στοιχειοθέτησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/02/2011 / ΩΡΑ: 08:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ