Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου που θα πραγματοποιηθεί στις 28.02.2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/02/2011 / ΩΡΑ: 11:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ