Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου στις 7-2-2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2011 / ΩΡΑ: 10:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ