ΣΟΧ 1/2010 : Πίνακας απορριπτέων κατηγορίας ΠΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2011 / ΩΡΑ: 06:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΟΧ 1/2010
ΠΕΡΙΦΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11485/23-11-2010)
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 104
(ΤΡΙΠΟΛΗΣ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ – ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1.
ΓΚΑΤΖΙΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Σ341943
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ

2.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΗ929649
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ 27-1-2011
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΟΡΦΥΡΗ