Το ολοκληρωμένο σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την άμεση επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης στην διυπουργική Ομάδα Διοίκηση Έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2011 / ΩΡΑ: 16:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τρίπολη, 18/02/2011

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. κώδικας: Τ.Κ. 22100-Τρίπολη
Τηλέφωνο/ Fax: 2713-601190 / 601173
e-mail: ppel-press@ppel.gov.gr
Ιστοσελίδα: http://ppel.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Το ολοκληρωμένο σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την άμεση επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης στην διυπουργική Ομάδα Διοίκηση Έργου»

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης συμμετείχε σήμερα στη συνεδρίαση της διυπουργικής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στη συνεδρίαση αυτή ο Περιφερειάρχης παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την άμεση επίλυση του προβλήματος μέσα από ένα διεθνή διαγωνισμό που θα περιλαμβάνει την προσωρινή και την οριστική λύση.
Παρουσίασε επίσης την συναίνεση που αναπτύχθηκε με τους δημάρχους από όλες τις διαχειριστικές ενότητες της Περιφέρειας στην ανάγκη για άμεσο κλείσιμο των ΧΑΔΑ και την απόφαση όλων των αιρετών για αλληλοϋποστήριξη, συμπόρευση και εξεύρεση συναινετικών και κοινωνικά αποδεκτών λύσεων για το σύντομο διάστημα που απαιτείται μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος.
Στη συνεδρίαση της ΟΔΕ αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα του ολοκληρωμένου σχεδίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εδόθησαν από την Κυβέρνηση οι σχετικές οδηγίες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για συνεργασία με την Περιφέρεια στα πλαίσια αυτού του σχεδίου.
Παράλληλα η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέλαβε την άμεση σύνταξη προδιαγραφών για τις υποστηρικτικές ενέργειες που απαιτούνται και την παρουσίαση στην διυπουργική επιτροπή για τα απορρίμματα του ολοκληρωμένου σχεδίου.