ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόσκληση για την 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 31.3.2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/03/2011 / ΩΡΑ: 15:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ