Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας Υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Εργατών/τριών (υπ'αριθμ.ΣΟΧ 1/2011 Ανακοίνωσης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2011 / ΩΡΑ: 14:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ