Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Ειδικότητας Κτηνιάτρων (υπ'αριθμ.ΣΟΧ 1/2011 Ανακοίνωσης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2011 / ΩΡΑ: 14:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ