Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9.3.2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/03/2011 / ΩΡΑ: 18:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ