Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 16.3.2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2011 / ΩΡΑ: 13:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ