Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29.3.2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/03/2011 / ΩΡΑ: 10:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ