Πρόσκληση για την 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 29.3.2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2011 / ΩΡΑ: 14:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ