Διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, των αιρετών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, που λαμβάνουν αντιμισθία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/04/2011 / ΩΡΑ: 03:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Link