Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/04/2011 / ΩΡΑ: 03:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Link