Ανακοίνωση «ανανέωση ( παράταση ισχύος ) της υπ. αριθμ. οικ. 4858/2005 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. οικ. 2947/2009 όμοια Απόφαση για την εγκατάσταση λειτουργία ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 4* αστέρων δυναμικότητας 48 κλινών ιδιοκτησίας <<ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΓΗ ΑΞΕΤΕ >> στο δ.δ Κάτω ΣΥΝΟΙΚΙΑ Τρικάλων του Δήμου Ξυλοκάστρου>>

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/04/2011 / ΩΡΑ: 12:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ