Ανακοίνωση «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. οικ. 6372 /19.07.2010 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Κορινθίας για την ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης για άρδευση συνολικής έκτασης 44,33 στρεμμάτων με υπόγειο δίκτυο συνολικού μήκους 2.740 μέτρα στη θέση > Δ.Δ. Γελληνιατικων του Δήμου Ξυλοκάστρου ως προς 1. την συνολική έκταση άρδευσης από 44,33 στρέμματα σε 37,03 στρέμματα και 2 . υπόγειου δικτύου από 2740 μέτρα σε 2936 μέτρα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/04/2011 / ΩΡΑ: 13:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ