Ανακοίνωση σχετικά με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εκμετάλλευση λατομικού χώρου 44.781,50τ.μ. της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΦΕΛΕΚΗ ΑΕ» στη θέση «Κατσικοποταμιές» του Δ.Δ. Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Αργολίδας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2011 / ΩΡΑ: 14:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ