Ανακοίνωση σχετικά με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εκμετάλλευση λατομικού χώρου 86.606τ.μ. της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΦΕΛΕΚΗ ΑΕ» στη θέση «Κατσικοποταμιές» του Δ.Δ.Λυγουριού του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2011 / ΩΡΑ: 14:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ