Ανακοίνωση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 570,00m2 με ελαιόδενδρα, φερόμενης ιδιοκτησίας Λιάρου Μιχαήλ του Βασιλείου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Δεληγιαννιάνικα» εκτός των ορίων του οικισμού «Μεσοχώρι» της Τ.Κ. Μεσοχωρίου της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών αγροτεμαχίων 10.479,00m2 με ελαιόδενδρα και πορτοκαλιές και κατασκευή οικίσκου (αντλιοστασίου) 10m2 περίπου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/04/2011 / ΩΡΑ: 17:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ