Ανακοίνωση σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση ίδρυσης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/04/2011 / ΩΡΑ: 17:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ