Ανακοίνωση σχετικά με το έργο: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12 MW (6 χ2 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «EDF EN SA & ΣIA – ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 Ε.Ε», στην θέση «Ντούρμιζα» του Δήμου Άργους – Μυκηνών του Νομού Αργολίδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/04/2011 / ΩΡΑ: 16:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ