Ανακοίνωση σχετικά με το έργο: ίδρυση και λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευης επιβατικών αυτοκινήτων στην θέση δ.δ Αθικιων του Δήμου Κορινθίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/04/2011 / ΩΡΑ: 13:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ