Ανακοίνωση σχετικά με το έργο/δραστηριότητα «Ανόρυξη και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Άγιος Νικόλαος – Βερβερόντα» Δ.Δ.Κρανιδίου του Δήμου Κρανιδίου του Ν. Αργολίδας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/04/2011 / ΩΡΑ: 15:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ