Ανακοίνωση σχετικά με το έργο/δραστηριότητα «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 6,50 MWp ( 28.260 Φ/Β πλαίσια χ230 Wp/Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «SOLAR ΑΙΘΩΝ ΕΠΕ», πρώην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Δρίζα –Δάρδιζα» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/04/2011 / ΩΡΑ: 15:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ